Foto: Willem Jan Ritman

De Woerdense Column: Mensbeeld

Na geschreven te hebben over complotdenkende staatsgevaarlijke gekken en het discriminatie vraagstuk heb ik duidelijk als columnist de rustige wateren verlaten.

In de nieuwe woelige baren werd ik overstelpt met beweegredenen, pleidooien en zielenroerselen. Het is goed te zien dat mensen bereid zijn veel te delen, en dan vooral meningen en standpunten. Uiteraard gepaard gaande met passievol voor- of tegengepleit met een roep om begrip voor het betreffende standpunt. Dat laatste wringt omdat die roep vaak gepaard gaat met het verwerpen van het recht van een ander op begrip voor zijn of haar standpunt.

Er is overigens inzake de nu voortwoedende discriminatie discussie en bij de complotdenkers in het algemeen, de aanvullende neiging om uit te gaan van het slechtste van de wederpartij. Of deze althans op zijn minst van een kwalijke moraal of slechte bedoelingen te verdenken.

En dat maakt een discussie of enige vooruitgang verdraaide lastig.

Ik ben opgegroeid met de notie dat ieder mens in principe goed is en goed bedoelt. Dit tenzij men actief het tegendeel daarvan bewijst. Aanvullend heb ik geleerd dat mensen soms heel stomme, domme of nare dingen kunnen doen, maar dat je met enig begrip kunt inzien dat dit een op zichzelf staande zaak is. Een actie of handeling maakt nog niet iemands karakter rot. Een kwestie van een beetje inlevingsgevoel.

Uiteraard moet ik oppassen niet in een valkuil te vallen door de laatste weken. De valkuil van de huisarts die denkt dat de hele wereld ziek is omdat hij of zij alleen maar zieke mensen ziet. In dit geval dan een wereld vol intolerante roeptoeters zonder inlevingsvermogen terwijl ik goed weet dat dit niet zo is.

We zijn er hoe dan ook bij gebaat dat we stelselmatig anderen blijven benaderen vanuit de gedachte dat we het beste met elkaar voor hebben, of op zijn minst niets kwaads in de zin.

Het ernstig misbruikte en uitgeholde begrip respect heeft daar overigens niets mee van doen. Het gaat om het vermogen te luisteren en te willen begrijpen. Een ander het voordeel van de twijfel te gunnen waarbij vooroordelen op zak worden gehouden. Iets dat altijd makkelijker gaat als de ander bereid is zich juist niet te gedragen in de trant van de vooroordelen die men probeert te bestrijden. Begin gewoon bij een wederzijds positief mensbeeld. Daar knappen we van op.

Door Junior Brandenburg

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden