Historische kaart van het Groot Waterschap van Woerden en omgeving
Historische kaart van het Groot Waterschap van Woerden en omgeving (Foto: )

Snuffelen in oude stukken van het Groot Waterchap van Woerden

Woerden - Het bestuur van het Groot Waterschap van Woerden gaf eeuwenlang vergunningen of wel consenten uit. Daarin gaven zij bijvoorbeeld toestemming voor de aanleg van waterwerken. De oudste consenten zijn nu toegankelijk via de website van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard. De oudste stukken dateren van 1640.

Het Groot-Waterschap van Woerden werd officieel geformaliseerd in 1322, maar er was lang daarvoor al sprake van een collectief waterbeheer. Willem III, graaf van Holland, liet een bestuur samenstellen bestaande uit een dijkgraaf (hoewel deze term van latere tijd is) en vijf heemraden. Dit bestuur was gedurende de eeuwen verantwoordelijk voor het beheer van en toezicht op de waterstaatswerken binnen het gebied van het Groot-Waterschap van Woerden. Inwoners konden verzoeken indienen bij het bestuur, die dan besloot om al dan niet consenten uit te geven.

Zo werd er bijvoorbeeld in 1650 een consent gegeven tot het vervangen van de vaste brug over de Rijn in het dorp Nieuwerbrug aan den Rijn door een ophaalbrug. Het gewestelijk bestuur besloot hier vervolgens tolgeld over te heffen. Vandaag den dag is deze brug nog de enige tolbrug in heel Nederland. Een ander voorbeeld is het consent tot het maken van een drinkplaats voor paarden bij de brug in Bodegraven in 1686, verleend aan een aantal paardenhandelaren en herbergiers. Zij kregen volgens het consent regelmatig de Prins van Oranje op bezoek.

De consenten zijn belangrijk voor zowel historisch als genealogisch onderzoek. Ze geven niet alleen een beeld van de besluitvorming van het Groot-Waterschap en de toezichthoudende rol die zij hebben op de inliggende polders en waterschappen, maar geven ook een beeld van het dagelijks leven van de inwoners van het gebied, die met naam en al in de index kunnen te vinden zijn. De oudste consenten die bewaard zijn gebleven komen uit het jaar 1640. De index loopt tot het jaar 1725.

Tegenwoordig is het Groot-Waterschap van Woerden onderdeel van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De index is te vinden op de website van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard: www.rhcrijnstreek.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden