Dunja van Kleef (links) en Mirjam Bijlenga bezig met de indeling van het Logeerhuis. Foto: Angelique Spijkstra
Dunja van Kleef (links) en Mirjam Bijlenga bezig met de indeling van het Logeerhuis. Foto: Angelique Spijkstra (Foto: )

‘Vakantiegevoel’ in Logeerhuis Bredius

Woerden - Een mooie, huiselijke plek waar je als mantelzorger je partner, vader of moeder met een gerust hart een weekje laat logeren. Een gastvrij huis waar je een ‘bijna-vakantiegevoel’ krijgt, met goede zorg voor degene die jou als mantelzorger het meest na aan het hart ligt. Welke mantelzorger met een stevige zorgtaak zou dat nou niet willen?

Binnenkort komt het er: Logeerhuis Bredius, vier woon-/slaapkamers, een centrale huiskamer en liefdevolle verzorging. Op een van de mooiste plekken van Woerden, ’t Oude Landt, met uitzicht op het groene landgoed. De eerste stappen zijn gezet, maar aan de inrichting, organisatie, bemensing, verbouwing en financiering van Logeerhuis Bredius wordt nog hard gewerkt. In maart 2021 gaan de deuren open.

In balans blijven
Dunja van Kleef (mantelzorgconsulent gemeente Woerden en bestuurslid Stichting Logeerhuis) en Mirjam Bijlenga (directeur De Mantelmeeuw en projectleider) maken zich er hard voor. Ze zijn het erover eens: zo’n logeerhuis moet er in Woerden écht komen.

Het logeerhuis is de plek waar niet de mantelzorger, maar degene die zorg nodig heeft ’n week of weekend logeert. “En het naar z’n zin heeft,” zegt Mirjam Bijlenga, “want dat is belangrijk! Dan heeft de mantelzorger een paar dagen voor zichzelf. Om lekker rustig aan te doen of misschien zelfs een weekje met vakantie te gaan.”

Dunja van Kleef: “Veel mantelzorgers realiseren zich niet dat ze beter in balans blijven als ze af en toe wat gas terugnemen. En dat je dat beter tijdig kunt doen, voordat het je teveel wordt. Dat geldt ook voor wie door hen verzorgd wordt. Als je wilt dat jouw mantelzorger fit blijft, dan moet je die ook helpen om nieuwe energie op te doen.” Ze komt mensen tegen die zich niet eens realiseren dat ze zelf mantelzorger zíjn. “Het is toch gewóón dat ik voor mijn zieke kind, man, of ouders met dementie zorg, zeggen ze dan.”

Net als thuis
Woerden telt ruim duizend zwaarbelaste mantelzorgers. De initiatiefnemers van het Logeerhuis onderzochten wat die mantelzorgers nodig hebben, en of ze met een Logeerhuis geholpen zijn. Zo kregen de ideeën steeds verder vorm. Met de know-how die er is, werd ook snel helder hoe de ondersteuning moet worden ingericht. De Mantelmeeuw (hospice en thuiszorg) draait op goed geschoolde vrijwilligers, aangestuurd door twee coördinatoren, met externe zorgprofessionals voor de medische- en verpleegkundige zorg. Dat model is ook heel geschikt voor het Logeerhuis.

Wie kunnen er in het Logeerhuis terecht? “Mensen die thuis verzorgd worden omdat ze chronisch of ongeneeslijk ziek zijn en niet meer beter worden zijn er straks welkom”, zegt Mirjam Bijlenga. "Van de vrijwilligers krijgt de logé alle aandacht. Er worden gezellige activiteiten geregeld, bijna net zoals thuis. Ook voor de noodzakelijke afspraken met bijvoorbeeld fysiotherapeut, wijkverpleging of kapper wordt gezorgd. Die vrijwilligers? We hebben er minimaal veertig nodig, denken we. Mensen die graag iets voor een ander willen betekenen melden zich nu al aan bij de nieuwe stichting, info@logeerhuisbredius.nl.”

Stichting Logeerhuis Bredius
Zo heet de stichting waarin Mirjam Bijlenga (directeur De Mantelmeeuw) en Nico van der Steeg (voorzitter Park ’t Oude Landt) het Logeerhuis hebben ondergebracht. In het bestuur komt kennis en ervaring op gebied van seniorenhuisvestiging en (mantel)zorg samen.

Wie betaalt Logeerhuis?
Het Van der Wel-IJff Fonds legde de bodem voor de ontwikkeling van het Logeerhuis, maar voor realisatie is nog veel geld nodig. Bijdragen als particulier, ondernemer of instelling: info@logeerhuisbredius.nl. Gebruikers van Logeerzorg (om overbelasting van mantelzorger te voorkomen) doen een aanvraag bij de gemeente, Wlz (Wet langdurige zorg) of zorgverzekeraar.

Door Adriënne Lansbergen

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden