Foto:

Woerden tegen mogelijke ‘verlenging’ van verlopen opsporingsvergunning olie en gas

Woerden - Het college van de gemeente Woerden is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geïnformeerd dat EZK overweegt om de opsporingsvergunning naar Koolwaterstoffen, zoals olie en gas, in onder andere provincie Utrecht te verlengen. Het college van gemeente Woerden is tegen deze mogelijke verlenging.

De aanvraag over de opsporingsvergunning Utrecht is gedaan door Vermilion. Het gebied dat onder de vergunning valt, strekt zich uit onder de provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. In provincie Utrecht vallen 12 gemeenten binnen de opsporingsvergunning, waaronder een deel van gemeente Woerden. Met een opsporingsvergunning krijgt Vermilion het alleenrecht om olie en gas op te sporen binnen het aangewezen gebied. Als zij iets vinden dan kan Vermilion hier een winningsvergunning en andere benodigde vergunningen voor aanvragen.

Het Papekopveld onder Molenvliet valt niet onder deze opsporingsvergunning. Hiervoor is een winningsvergunning aan Vermilion verleend die tot 2030 loopt.

Verlopen opsporingsvergunning
De opsporingsvergunning waar een verlengingsaanvraag voor loopt, liep in november 2018 af. Het college van Woerden is daarom van mening dat de huidige vergunning verlopen is en dat er geen sprake is van een verlenging, maar van een nieuwe vergunning. Dit is niet in lijn met de eerdere aankondiging van EZK om geen nieuwe opsporingsvergunningen te verlenen voor olie en gas.

‘We werken in Nederland aan de overgang van aardgas naar duurzame vormen van energie. Dit pakken we samen met bewoners aan en ook overheden moeten hiervoor samenwerken. Dat strookt niet met het werken aan verlenging van de opsporingsvergunning voor olie en gas,’ aldus wethouder duurzaamheid Tymon de Weger. 

Vervolg
Het college staat over deze verlengingsaanvraag in nauw contact met onder andere verschillende overheden. Samen met de provincie heeft het college aangedrongen op een bestuurlijk overleg, voordat het ministerie van EZK een besluit neemt. Dit gaat na de zomer plaatsvinden.

Gemeente Woerden is tegen olie- en gaswinning
Gemeente Woerden blijft zich inzetten om olie- en gaswinning uit kleine velden op land tegen te gaan. In 2014 heeft de gemeenteraad een motie tegen winning aangenomen. De gemeente stemt hiervoor ook continu af met Stichting Laat Woerden Niet Zakken, buurgemeenten, de provincie en andere partners.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden