<p>De Raad van Arbitrage heeft Woerden voor het overgrote deel in het gelijk gesteld.</p>

De Raad van Arbitrage heeft Woerden voor het overgrote deel in het gelijk gesteld.

(Foto: Lucas van der Wee )

Claim bouwer na oplevering gemeentehuis afgeslagen

  Nieuwsflits

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen is op vorige week tot een vonnis gekomen in het geschil tussen de gemeente Woerden en BAM over de eindafrekening van de renovatie van het gemeentehuis. De Raad van Arbitrage heeft Woerden voor het overgrote deel in het gelijk gesteld. De gemeente heeft rekening gehouden met het relatief geringe bedrag dat uiteindelijk moet worden betaald. Daarmee blijft het totale project binnen het daarvoor geraamde budget.

Woerden- In april 2019 is het duurzaam gerenoveerde gemeentehuis in Woerden door BAM opgeleverd. Dat is zes maanden na de contractueel afgesproken datum. Naar oordeel van BAM was de te late oplevering geheel aan het handelen van de gemeente te wijten en zouden de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de gemeente moeten komen. Vervolgens legde BAM een claim van 2,7 miljoen euro bij de gemeente neer. Onderdeel daarvan is de laatste termijn betaling, die de gemeente voorzichtigheidshalve had achtergehouden.

Binnen de financiële kaders

Na vele gesprekken waarbij BAM en de gemeente niet tot overeenstemming kwamen, is de zaak voorgelegd aan de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. De Raad van Arbitrage heeft in haar vonnis de gemeente grotendeels in het gelijk gesteld. De gemeente hoeft slechts een bedrag van iets meer dan vijf ton te betalen. Dit is inclusief de laatste termijnbetaling. Binnen het project is zeven ton gereserveerd voor onvoorziene zaken. Met dit vonnis van de Raad voor Arbitrage blijft het project Duurzame Renovatie Gemeentehuis binnen de door de gemeenteraad gestelde financiële kaders.

Wethouder

Wethouder Ad de Regt: “Ik ben uiteraard blij met dit vonnis van de Raad van Arbitrage. We ervaren dat hiermee recht wordt gedaan. Soms lijkt het alsof bouwprojecten van de overheid altijd ver over hun budget gaan”, vertelt wethouder De Regt. “In Woerden hebben we de begeleiding van de bouw in eigen hand gehouden. Deze afloop laat zien dat het met zorgvuldige en stevige projectbegeleiding mogelijk is om binnen de gestelde financiële kaders te blijven. Ook al werk je met een bouwreus als BAM. Ik wil de betrokken projectbegeleiding en juristen, zowel in- als extern, complimenteren met dit resultaat. Ik ben trots op deze prestatie en dit mooie en duurzame gemeentehuis.”

Bart van der Spek
Content coördinator extern
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden