Afbeelding
Foto: Anne Marie Hoekstra

Woerden pleit voor opzetten provinciale grondbank

Algemeen 1.028 keer gelezen

WOERDEN • Woerden pleit in een brief aan de provincie Utrecht voor het opzetten van een grondbank. Vrijkomende landbouwgrond kan zo beschikbaar blijven voor boeren die willen extensiveren. 

Bij extensieve landbouw lopen er per hectare minder koeien in de wei. Dat leidt tot minder stikstofuitstoot en draagt bij aan biodiversiteitsherstel in natuurgebieden en op boerenland. Het past goed bij de kringlooplandbouw waar de overheid naar toe wil werken. Maar het brengt meestal ook minder opbrengsten voor de boer. Die moeten daarom meer mogelijkheden krijgen om een fatsoenlijke boterham te verdienen, bijvoorbeeld door ze in te zetten voor landschapsbeheer of ze een vergoeding te geven voor het bergen van water. 

Grote zorgen
In de brief zegt het Woerdens college zich grote zorgen te maken over de toekomst van het landelijk gebied. Iets waar de provincie oog voor moet hebben, vindt wethouder Ad de Regt. “Er komen ingrijpende ontwikkelingen op ons landelijk gebied af. Denk alleen al aan de stikstof- en natuuropgaven, bodemdaling en waterberging. Dat zorgt voor grote onzekerheid bij onze agrarische ondernemers. Het is van belang dat er van het nieuw te vormen provinciebestuur duidelijkheid komt.”

Woerden benadrukt samen met de provincie te willen optrekken en komt ook met ideeën. Zoals de grondbank. Boeren die stoppen of van percelen af willen, kunnen de grond verkopen aan de provinciale grondbank. Die geeft de grond weer uit aan boeren die blijven en willen extensiveren. Daarmee voorkom je dat de grond een natuurbestemming krijgt of wordt gebruikt voor woningbouw of de aanleg van een bedrijventerrein.   

Plattelandsagenda
Woerden hecht er zeer aan om stad en platteland bij elkaar te houden. Daarvoor is volgens De Regt een aanpak ‘van onderop’ nodig om lokaal draagvlak te bereiken. Zo overlegt het college regelmatig met boeren over de zaken die spelen.

Maar de provincie gaat over de toekomst van het landelijk gebied. En die hanteert juist een beleid van bovenaf. Daarom wil Woerden met de provincie een Plattelandsagenda opstellen, met gemeentelijke én provinciale doelstellingen. De Regt: “Wij willen als gemeente samen met de provincie optrekken voor betere natuur en een toekomst voor onze agrariërs.” 

In de brief aan de provincie vraagt Woerden ook aandacht voor ‘het bredere verhaal’. De ontwikkelingen in het landelijk gebied hebben namelijk niet alleen gevolgen voor de agrariërs zelf. “De impact gaat verder dan de boerderij zelf”, zegt de Regt. “Het heeft ook gevolgen voor de sociale en maatschappelijke identiteit van onze dorpen en buitengebieden.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Nieuwbouw Huize Gaza in Harmelen wil maar niet vlotten Nieuws 29 nov., 16:02
Afbeelding
Bouwplan voor uitvaartcentrum valt slecht bij omwonenden Nieuws 29 nov., 15:55
Afbeelding
Top 2000 Quiz in Woerden Nieuws 29 nov., 15:54
Afbeelding
Explosie vernielt voorgevel van beautysalon in centrum Woerden Nieuws 29 nov., 08:40
Afbeelding
IJsbaan Woerden gaat zaterdag open Nieuws 28 nov., 08:50
Afbeelding
Koor Bravour wint Battle of the Shanty's Nieuws 27 nov., 16:33
Afbeelding
Winst voor waterpolosters ZPC Woerden Sport 27 nov., 15:35
Afbeelding
Brand in appartementencomplex in Woerden 112 27 nov., 08:44