<p>Er is een nieuwe zone-indeling in de binnenstad van Woerden.</p>

Er is een nieuwe zone-indeling in de binnenstad van Woerden.

(Foto: Archief)

Nieuwe zone-indeling in binnenstad

  •   keer gelezen

Samen met inwoners en ondernemers heeft de gemeente Woerden een nieuw parkeerbeleid voor de binnenstad ontwikkeld. De plannen en maatregelen moeten bijdragen aan een toegankelijke en gastvrije gemeente en een leefbare, veilige en bereikbare stad. Sinds donderdag gelden de nieuwe zone-indeling voor vergunninghouders en de daaraan gekoppelde regels voor het aanvragen van nieuwe vergunningen. Ook komt betaald parkeren aan de Leidsestraatweg terug.


Van de redactie

Woerden- De nieuwe parkeerregels moeten ervoor zorgen dat de juiste doelgroep op de juiste parkeerplaats kan parkeren én dat het aantal geparkeerde auto’s in de binnenstad afneemt. Sinds donderdag mogen vergunninghouders alleen nog in hun eigen zone parkeren. Het uitgangspunt voor het nieuwe beleid is om het gebied binnen de centrumring autoluw te maken. Daarom is het hier niet meer mogelijk om een nieuwe bewonersvergunning aan te vragen voor parkeren op straat. In plaats daarvan kunnen bewoners voor hetzelfde tarief een abonnement afsluiten voor parkeergarage Castellum.

De parkeerterreinen aan de Wagenstraat en het Plantsoen zijn in het nieuwe beleid allereerst bestemd voor het winkelend publiek dat Woerden wil bezoeken. Bewonersvergunningen zijn hier daarom volgens het nieuwe beleid niet meer geldig.

Vergunninghouders hebben hier afgelopen tijd bezwaar tegen gemaakt. Daarom is besloten dat vergunninghouders uit zone A en B, totdat de bezwaarprocedures zijn afgehandeld, mogen blijven parkeren op het parkeerterrein aan de Wagenstraat, behalve op zaterdag.

Wethouder Arjan Noorthoek: “We zien dat vergunninghouders in zone A en B zich zorgen maken over de gevolgen van het nieuwe parkeerbeleid en wat dat voor hen betekent. De emoties lopen soms hoog op. Dat hebben we ook gemerkt tijdens de gesprekken die we afgelopen weken met verschillende bewoners hebben gevoerd. We wachten daarom op dit punt met het uitvoeren van het beleid totdat de bezwaren zijn afgehandeld. Zodat bewoners zolang hun bezwaar nog loopt geen keuze hoeven maken over of ze hun auto in de parkeergarage willen parkeren.”

Voor de Leidsestraatweg zijn de parkeerregels aangepast, in overleg met bewoners en ondernemers in de straat. Er geldt betaald parkeren tussen de Westdam en de Baanstraat van maandag tot en met zaterdag, van 10 tot 18:30 uur. Parkeren kan er maximaal 2 uur, voor €2,50 per uur.

Bij de toegangswegen naar het centrum staan borden met parkeerinformatie voor het winkelend publiek. Zij worden gewezen op de plekken waar zij voor een aantrekkelijk tarief kunnen parkeren en makkelijk een plek kunnen vinden (parkeergarages, parkeerterreinen Wagenstraat en Plantsoen en P+R Houtthuinlaan). Op de parkeerautomaten staat een kaart met de zone-indeling en de verschillende tarieven.

De nieuwe regels voor vergunninghouders zijn een uitwerking van het nieuwe parkeerbeleid dat de gemeenteraad heeft vastgesteld op 18 februari 2021. Het is tot stand gekomen met de inbreng van bewoners en ondernemers uit de binnenstad. Een jaar na de invoering van het nieuwe beleid zal een evaluatie plaatsvinden. Doel van het beleid is om de Woerdense binnenstad gastvrij en toegankelijk te houden voor het winkelend publiek. En veilig en leefbaar voor bewoners.

Wie parkeert waar?

Bewoners/ondernemers zone A: Parkeergarage Castellum of op straat in zone, zone B (m.u.v. parkeerterrein Plantsoen) en zone B1, tot maart 2023 in zone D5.

Bewoners/ondernemers zone B: Parkeergarage Castellum of op straat in zone B (m.u.v. parkeerterrein Plantsoen), tot maart 2023 in zone D5.

Bewoners/ondernemers in zone B1: Zone B1.

Bewoners/ondernemers in zone C: parkeren op eigen terrein.

Bewoners/ondernemers in zone D: Zone D.

Bezoekers van de binnenstad: parkeergarages, parkeerterreinen Wagenstraat en Plantsoen, P+R Spoorlaan of P+R Station Zuidzijde (Houttuinlaan).

Bezoekers van bewoners of ondernemers: via de bezoekersregeling kunnen bewoners/ondernemers hun bezoek laten parkeren in hun eigen zone.

www.woerden.nl/sites/default/files/Zonekaart2_0.pdf

“De emoties lopen soms hoog op”

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten