• Houtkachels zijn verantwoordelijk voor 23 procent fijnstof in de woonomgeving.
• Houtkachels zijn verantwoordelijk voor 23 procent fijnstof in de woonomgeving. (Stockfoto)

WeDo opent meldpunt houtkachels

  •   keer gelezen

WOERDEN • Raadslid Wilma de Mooij van de Woerdense partij WeDo is een meldpunt gestart waar inwoners overlast door houtkachels kunnen melden.  


Nu het stookseizoen is begonnen wil De Mooij aandacht vragen voor de keerzijde van het stoken van hout en biomassa. Zij noemt het onzinnig om bossen aan te planten en biomassa te produceren puur voor het gebruik in houtkachels. “We kunnen, als het gaat om grond voor groen, die ruimte beter gebruiken om zorg te dragen voor een diversiteit aan bloeiende bomen, planten en struiken die nodig zijn om insectenpopulaties goed op peil te krijgen en te houden.” 

Energierekening
De Mooij ontving diverse berichten van inwoners die van oktober tot maart hun ramen dichthouden, of die overdag amper nog naar buiten gaan omdat er in elke buurt wel een kachel aan staat. Tegelijkertijd ook van mensen die als gevolg van de hoge energierekening volledig afhankelijk zijn geworden van een houtkachel om het huis warm te houden.

Het raadslid van WeDo plaatste het onderwerp ‘houtstook’ al eerder op de agenda van raadsvergadering. Dit resulteerde in een inspraakavond waar een inwoner zijn verhaal deed over houtstook-overlast en waar ook vanuit de Rijksoverheid voorlichting werd gegeven over het Schone Lucht Akkoord.

De Mooij komt nu met het voorstel om de APV te wijzigen en een tijdsvenster in te voeren voor het gebruik van houtkachels binnen de bebouwde kom. Stoken zou alleen nog mogen tussen 18.00 en 24.00 uur. Voor het buitengebied en bepaalde feestelijkheden zouden er uitzonderingen gemaakt kunnen worden. Het gebruik van de stookwijzer - een website die op postcodegebied een stookadvies geeft op basis van actuele waarnemingen - wordt aangemoedigd in het voorstel van De Mooij. 

Handhaven
Ze denkt dat een tijdsvenster makkelijk is te handhaven in vergelijking met handhaving op basis van eventuele (nog te ontwikkelen) emissienormen. Tevens pleit zij voor het geven van voorlichting over schoon stoken. Haar voorstel voorzien tevens in het creëren van een regeling voor mensen die met overheidssubsidie een houtkachel aanschaften.

De Mooij’s initiatiefvoorstel staat binnenkort op de agenda van een politieke avond. 

Floris Bakker
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @BakkerFloris op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten