<p>• Zwanen in een slootje langs de A12 bij Woerden.</p>

• Zwanen in een slootje langs de A12 bij Woerden.

(Foto: anton havelaar)

‘Bouwplannen langs A12 bij Woerden zijn aanslag op Groene Hart’

  •   keer gelezen

WOERDEN • De geplande bouw van twee bedrijfshallen langs de parallelweg naast de A12 bij Woerden heeft grote gevolgen voor het Groene Hart.


Dat zegt Bernt Feis, oud-directeur van Stichting Groene Hart. In een brandbrief aan de gemeenteraad schrijft hij dat het gebied tussen Utrecht en Alphen aan den Rijn al sterk door bebouwing is aangetast, “maar het gedeelte tussen Bodegraven en Woerden is nog intact, met een redelijk bewaarde middeleeuwse copeverkaveling. Hier liggen waardevolle boerderijstroken, de Romeinse limes (sinds kort UNESCO-werelderfgoed) en de Oude Hollandse Waterlinie, met onder andere Fort Wierickerschans en de beide Wierickes.”

Loods
Twee grote Woerdense bedrijven hebben plannen voor nieuwbouw langs de parallelweg. Transportbedrijf Snel wil een distributiecentrum bouwen op een stuk grond langs de Burgemeester Van Zwietenweg. Aannemersbedrijf Van Ooijen wil op haar eigen terrein - eveneens langs de Van Zwietenweg - een flinke loods bouwen. Feis zegt dat deze plannen grote gevolgen hebben voor het Groene Hart, met name voor de Oude Rijnzone.

Hij wijst erop dat het beleid van de provincies Utrecht en Zuid-Holland er op is gericht om dit gebied - omschreven als het Venster Bodegraven-Woerden - open te houden. “Om die reden zijn windmolenlocaties langs de A12 ooit tegengehouden en is ook het Werklint Nieuwerbrug van de kaart gehaald. Ook het indertijd geplande bedrijventerrein Molenvliet-West is geschrapt.”

Als de plannen van Van Ooijen en Snel zouden doorgaan wordt er volgens Feis weer een stukje van dit Venster afgeknabbeld. “Dan resteert alleen nog een klein strookje Groene Hart, aan de ene kant begrensd door de massieve bedrijfshal van Vergeer in Bodegraven Oost en aan de andere kant de bedrijfshallen van Woerden-West. Wat blijft er dan nog over van die corridor?”

Omgevingsvisie
Feis beseft dat Snel en Van Ooijen belangrijke bedrijven zijn voor Woerden. Verplaatsing van Snel biedt bovendien kansen voor woningbouw op de huidige locatie op bedrijventerrein Middelland. En ook Van Ooijen heeft haar aanvraag goed onderbouwd. Dit plaatst de gemeenteraad voor een groot dilemma. “Dit dilemma wordt nog groter nu de gemeenteraad binnenkort de Omgevingsvisie gaat vaststellen waarin de ruimtelijke toekomst van Woerden voor de komende tientallen jaren wordt vastgelegd. In deze Omgevingsvisie staat duidelijk te lezen dat dit Venster Van Woerden groen moet blijven.”

In de Omgevingsvisie is dus geen plaats voor bedrijfsuitbreiding aan de westrand van Woerden. Daarom is het volgens Feis niet verstandig als politieke partijen nu al in gesprek gaan met Snel en Van Ooijen, of zelfs al een voorschot willen nemen op de plannen. “Daarmee wordt de lopende inspraakprocedure over de Omgevingsvisie doorkruist. Laat de gemeente eerst de Omgevingsvisie vaststellen en het beleid voor de komende tientallen jaren uitstippelen! Pas daarna kunnen de plannen van Snel en Van Ooijen aan dit beleid worden getoetst en in hun samenhang worden beoordeeld.”

Floris Bakker
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @BakkerFloris op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten