Foto: Dario Lo Presti

Woerdenaren produceren nog teveel restafval

  •   keer gelezen

WOERDEN • Inwoners van Woerden bieden nog altijd teveel restafval aan. Het gaat om 172 kilo per persoon per jaar terwijl bij de invoering van ‘het nieuwe inzamelen’ in 2017 was ingezet op 100 kilo. 


De gemeente vermoedt dat corona een rol speelt. Door de coronamaatregelen werkten veel mensen thuis. Daardoor belandde afval dat eerst op het werk bleef nu bij het huishoudelijk afval. Ook werd er veel in en om het huis geklust waardoor de hoeveelheid grof huishoudelijk afval op de milieustraat toenam.      

Hoewel het doel van 100 kilo nog ver weg is, blijkt uit een evaluatie dat Woerdenaren wel degelijk aan de slag zijn gegaan met het scheiden van afval. De hoge kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen laat zien dat dit ook netjes gebeurt. 

Portemonnee
Wethouder Tymo de Weger (milieu) noemt het terugdringen van de hoeveelheid restafval ‘een grote opgave’, ook voor de portemonnee. Want het verwerken van afval gaat steeds meer geld kosten. “Ik ben blij dat uit de evaluatie blijkt dat Woerdenaren zo zorgvuldig met afvalscheiding omgaan. Dat is echt een mooi resultaat. Maar het is natuurlijk jammer dat we nog niet bij die 100 kilo in de buurt zijn. Dat vraagt om extra inzet in de toekomst.”  

Om de hoeveelheid restafval op lange termijn verder terug te brengen heeft de gemeente verschillende opties bekeken. Bijvoorbeeld het verhogen van het bedrag dat inwoners terugkrijgen als zij minder restafval aanbieden. Of juist een systeem inrichten waarbij inwoners moeten betalen per keer dat ze het restafval laten ophalen. 

Ondergrondse container
Het verminderen van het aantal ophaalbeurten of omgekeerd inzamelen zijn volgens De Weger eveneens opties. In dat laatste geval worden grondstoffen, zoals papier, pmd en gft thuis opgehaald en moet het restafval naar een ondergrondse container worden gebracht.

Over het algemeen geldt dat hoe groter het financiële voordeel dat inwoners ervaren, hoe groter het effect op de hoeveelheid restafval die wordt aangeboden. Maar een te grote financiële prikkel kan weer leiden tot minder zorgvuldig scheiden en daarmee tot een mindere kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen. 

De gemeenteraad moet in 2022 een besluit nemen over de vervolgstappen.

Floris Bakker
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @BakkerFloris op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten