Afbeelding
Foto: Marian Vejcik

Plus van 5 miljoen voor gemeente Woerden

23 jun, 09:56 Algemeen 163 keer gelezen

WOERDEN • Er werd eerder nog rekening gehouden met een tekort van 0,2 miljoen, maar uiteindelijk sluit de gemeente Woerden het jaar 2021 af met een plus van 5 miljoen. Dit is vooral te danken aan een hogere algemene uitkering die de gemeente ontving van het Rijk (3,5 miljoen euro), lagere rentelasten (0,5 miljoen) en lagere overheadkosten (1,8 miljoen). 

Het college zal tijdens de politieke avond op 30 juni voorstellen 1,5 miljoen euro door te schuiven naar 2022. Met dit geld kan de gemeente diverse taken oppakken die in 2021 - om uiteenlopende redenen - niet zijn uitgevoerd of afgerond. Te denken valt aan het baggeren van watergangen, jongerencoaching, aanpak van dak- en thuisloosheid en voorbereidingen voor een oostelijke randweg. Daarnaast is het voorstel om een deel van het overgebleven bedrag aan de reserves toe te voegen. 

Coronacrisis
De coronacrisis had ook in 2021 impact op veel gemeentelijke werkzaamheden. Desondanks lukte het de dienstverlening aan de inwoners op peil gebleven. Om de financiële gevolgen voor bijvoorbeeld de culturele instellingen, de sportverenigingen en de ondernemers zo veel mogelijk te beperken, is ingezet op waar mogelijk gespreid betalen, indien mogelijk over te gaan tot kwijtschelding of is gekozen om extra steun te verlenen. Het Rijk stelde hiervoor ook geld beschikbaar. Daarmee is volgens het college veel leed voorkomen. 

Burgemeester Victor Molkenboer (plaatsvervangend portefeuillehouder financiën): “Een positief saldo is goed nieuws. Zeker nu corona opnieuw veel invloed heeft gehad, ook financieel. Maar laten we ons niet te snel rijk rekenen. Er staan nog flink wat investeringen op het programma de komende jaren en ook onze reserves zijn nog niet op het gewenste peil. We moeten dus blijven werken aan een gezonde financiële situatie en dat vraagt soms om lastige keuzes. Maar wij geven hiermee het nieuwe gemeentebestuur een goede basis mee.” 

Floris Bakker

Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Opbrengst Montmartre voor Mantelmeeuw Algemeen 15 aug, 06:53
Afbeelding
Woerdense Vakantieweek stralend begonnen! Algemeen 14 aug, 12:01
Afbeelding
Buurtbus 524 sluit per 22 augustus beter aan op buslijn 120 Algemeen 14 aug, 11:51
Afbeelding
Het is bloedheet: Woerden zoekt het water op Algemeen 12 aug, 11:45
Afbeelding
Start herstelwerkzaamheden dijk in Snelrewaard: enige hinder voor watersporters Algemeen 12 aug, 08:12
Afbeelding
Van boer tot bord: ‘Proef het Groene Hart’ Algemeen 11 aug, 10:35
Afbeelding
Bestuurder onwel, met spoed naar ziekenhuis 112 10 aug, 09:19
Afbeelding
Water Natuurlijk zoekt kandidaten voor waterschapsverkiezingen Algemeen 10 aug, 08:25